18.12.2023

We are for U partnerem kolejnego europejskiego projektu!

🇪🇺 Erasmus+ KA1 – Youth Exchange: Dance. Otherwise You(th) are Lost to wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się w miejscowości Novi Sad w dniach 22-30 września 2023 r. 💃🏼🕺🏾

Przeprowadziliśmy otwarty nabór uczestników do tego projektu i oparliśmy nasze wybory na poziomie umiejętności tanecznych i związku z tematem projektu, którym był taniec ludowy.

To przede wszystkim promocja dialogu międzykulturowego i pielęgnowanie wartości poprzez tradycyjny taniec 💛

28 września trzydziestu pięciu młodych uczestników z siedmiu krajów zaprezentowało swoje tradycyjne tańce podczas międzynarodowego koncertu w Cultural Station Barka, angażując zarówno lokalną, jak i międzynarodową publiczność. Link do występu: https://www.youtube.com/watch?v=jnjP245P8v0

Inicjatywa zaangażowała lokalne kluby kultury i wykonawców muzycznych, czyniąc z niej święto całej społeczności.

Dzięki takim akcjom tworzymy globalną społeczność, która ceni różnorodność i celebruje bogactwo kulturowe poprzez uniwersalny język tańca.


We recently completed another European project, of which the We are for U was a partner!

Erasmus+ KA1 – Youth Exchange: Dance. Otherwise You(th) are Lost is a unique event that took place in Novi Sad from 22-30 September 2023.

We conducted an open call for participants for this project and we based our choices according to the dance skill level and connection to the project theme which is a folk dance.

It is all about promoting intercultural dialogue and nurturing cultural values through traditional dance.

On 28 September, thirty-five young participants from seven countries presented their traditional dances at an international concert at Cultural Station Barka, engaging both local and international audiences. Link to the concert: https://www.youtube.com/watch?v=jnjP245P8v0

The initiative involved local cultural clubs and musical performers, making it a celebration of the whole community.

Through such actions, we are creating a global community that values diversity and celebrates cultural richness through the universal language of dance.

💛 Partnerzy i organizatorzy / Partners and organisers:
EDIT CENTAR | Serbia
The BetterMaking organization | Hungary
We are for U | Poland
Youth Empowerment Center/Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων | Greece
Младежки информационен център-Карлово/ Youth Information Centre- Karlovo | Bulgaria
Associazione Studenti per la Città | Włochy
Roma Youth Centre Association | Macedonia


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Udostępnij