05.10.2023

Młodzi Aktywni Zaangażowani w Warszawie🚀

Za nami jedna z największych tras motywacyjno – rozwojowych w Polsce🌍

Tym razem wydarzenia odbyły się w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania min. 1000 młodych osób w wieku 15-18 lat, zainspirowanie ich do działania, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy społecznie oraz ukazanie narzędzi do rozwoju i budowania kariery.

Oto efekty:

  • 1000+ zmotywowanych uczniów 
  • 2234 + pozytywnych reakcji podczas wydarzeń w szkołach
  • 9 wydarzeń w szkołach ponadpodstawowych 
  • 7 zaangażowanych wolontariuszy 
  • 13 000+ wyświetleń o projekcie w sieci 

Z uczniami rozmawialiśmy m.in. o:

⭐️ projektach rozwijających pasje i talenty 

⭐️ możliwościach dostania się na wymarzony uniwersytet

⭐️korzyściach programu Erasmus+ oraz wymianach młodzieżowych, szkoleniach i stażach za granicą.

⭐️ projektach społecznych (czym są) i jak je realizować 

⭐️ korzyściach płynących z wolontariatu m.in. w oparciu o działalność Fundacji We are for U

Wydarzenie miało aktywną formę polegającą na zaangażowaniu młodzieży i poznaniu ich potrzeb.


Partner wydarzenia: Fundacja Our Future Foundation

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski 

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023 za pośrednictwem Operatora Our Future Foundation.

Udostępnij