22.06.2023

We are for U [ON TOUR]

Młodzi. Aktywni. Zaangażowani. We are for U [ON TOUR]. 

Ponad 3 150 młodych osób, blisko 30 wydarzeń, 10 miejscowości oraz ponad
14 680+ pozytywnych reakcji (w formie głosów). 

Na początku czerwca br. Fundacja We are for U ruszyła w jedną z największych ogólnopolskich tras motywacyjno-rozwojowych: We are for U [ON TOUR]. Celem cyklu spotkań było zainspirowanie młodych osób do rozwijania swoich pasji, odkrywania talentów oraz zwiększenia ich zaangażowania w sprawy społeczne.

Z uczniami szkół ponadpodstawowych rozmawialiśmy m.in. o:

  • bezpłatnych projektach rozwijających pasje,
  • korzyściach programu Erasmus+ oraz projektach Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • projektach społecznych Zwolnieni z Teorii oraz jak je realizować w lokalnych społecznościach.

Pokazujemy jak wyjeżdżać za granicę i skąd pobrać środki na działalność społeczną […] Młodzi myślą, że wyjazdy za granicę Erasmus Plus to tylko za najlepsze oceny, szkołę, studia czy perfekcyjny angielski. To nie jest prawda. Jesteśmy tu po to, aby im o tym opowiedzieć – mówi Bartosz Durma, CEO Fundacji We are for U.

Inicjatywa ma charakter ogólnopolski, ale objęła głównie województwo kujawsko-pomorskie. Szczególny nacisk został nałożony na mniejsze miejscowości, do których rzadziej docierają informacje o projektach i możliwościach rozwoju dla młodych osób. 

W projekcie wzięli również udział ambasadorzy i wolontariusze Fundacji Zwolnieni z Teorii oraz doświadczony uczestnik programów realizowanych w ramach Erasmus+

Podczas tej edycji odwiedziliśmy 10. miejscowości, w tym:
Przemystka, Żnin, Kowal, Nadroże, Aleksandrów Kujawski, Inowrocław, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa. 

Budzenie pasji w młodych ludziach jest ważne, bo są oni przyszłością narodu, wszystkiego – mówi uczeń biorący udział w spotkaniu. 

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wspólnie rozmawiać o tym, czy zaangażowanie młodych w sprawy lokalne jest ważne i potrzebne z:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych – Panią Anną Gembicką
  • Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Panem Sławomirem Kopyściem
  • Wiceprezydent Miasta Włocławek – Panią Moniką Jabłońską
  • Przedstawicielem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Panią Krystyną Sobczak

Dziękujemy Państwu za obecność oraz zainspirowanie młodych do rozwijania swoich pasji, zaangażowania się w sprawy społeczne oraz odkrywania talentów.

Dziękujemy dyrektorkom, dyrektorom, pedagogom, nauczycielom szkół za obecność i  możliwość przeprowadzenia naszego spotkania w Państwa placówce.

Inicjatywę honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Włocławek.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udostępnij